INSPELAT

Här hittar du material gjort direkt för Kul i La

Här finns material som är producerat just för webben, d v s just sådant som är anledningen till att vi ville starta Kul i La. Det kan handla om olika typer av digitala produktioner som t ex inspelningar eller musikvideos.

KULTURSKOLAN

i Landskrona

kulturskolan@landskrona.se
0418 - 47 45 43