Skip to main content

Chefen har ordet

Ansvarig

Björn Larsson

Kulturskolans rektor

KULTURSKOLAN i Landskrona

Du har kanske träffat oss på stan, i skolan, i kyrkor eller konsertlokaler av olika slag, eller kanske under Kulturnatten? Och då hört eller sett några av alla Kulturskolans duktiga elever?

Här får du chansen att återknyta bekantskapen med flera av våra många elever. För du har surfat in på Kul i La, som står för Kulturskolan i Landskrona. Kul i La är vår digitala scen.

Digital scen? Vad betyder det?

Jo här hittar du i första hand material som är framtaget för digital visning på webben. Olika typer av digitala produktioner som, musikvideos, vloggar med mera. Vi tyckte att våra elever skulle få möjlighet att presentera sig även på en sådan här plattform.

Förutom det som är framtaget enkom för Kul i La, kommer du också hitta en del oproducerat material. D v s sådant som är inspelat ”live”. Det kan röra sig om dokumentation av några våra ”analoga” föreställningar. Förhoppningsvis finns det några av dem som är  värda att återse. Eller inspelningar från repetitioner och lektioner.

Håll tillgodo!

Björn Larsson