Skip to main content

KULTURSKOLAN i  Landskrona

Frivillig kulturundervisning

för barn och ungdomar på deras fritid har en lång tradition i Sverige. De kommunala musikskolorna räknas ju som en stor del av förklaringen till företeelsen ”Det svenska musikundret”, som innebär att musik blivit en av Sveriges absolut främsta exportvaror. Alla är välkomna att studera hos oss. Kanske vill du själv börja?

Att få chansen

att utvecklas på egen hand, eller tillsammans med andra, gör att självförtroendet växer och att man vågar mer och mer. På Kulturskolan har du möjlighet att prova på olika former av det som brukar kallas kultur. Hos oss kan det t ex innebära undervisning i många olika musikinstrument, eller i dans, bild och form, teater, cirkus/gyckleri, film eller musikdata.  Grunden i allt vi gör är glädjen i att upptäcka sina egna möjligheter!

Du är välkommen att ta del av alla de möjligheter till uttryck och skapande som Kulturskolan kan erbjuda.