Skip to main content

TILLGÄNGLIGHETSREDOGÖRELSE

Kulila.se

Landskrona Stad står bakom den här webbplatsen, som administreras av Kulturskolan i Landskrona.  

KuliLa.se är till för att tillgängliggöra våra duktiga elevers arbeten. Framförallt genom deras egna producerade material, men också av upptagningar sv Kultursklolans olika framträdanden. Vi vill ju såklart att så många som möjligt ska kunna ta del av dessa, och vi arbetar därför kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten på sidan, och testar därför webbplatsen regelbundet.  

På denna sidan beskriver vi: 

  • Hur KuliLa.se uppfyller lagen om tillgänglighet till offentlig service, och kända tillgänglighetsproblem. 
  • Hur du kan rapportera in brister till oss så att vi kan åtgärda dem. 

TILLGÄNGLIGHET PÅ WEBBPLATSEN 

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Du kan läsa lagtexten här >>

KÄNDA BRISTER INOM OMRÅDEN FÖR TILLGÄNGLIGHET

ALTTEXTER

I princip alla bilder på sidan är utan funktion, utan är rent dekorativa, eller titelbilder och där använder vi inte alttexter. Men det finns några bilder som i sig har en funktion och borde ha en alt-beskrivning. Även några av dessa bilder saknar alt-text.

TEXT OCH VISUELL HIERARKI

Hierarkin på texten är inte helt överskådlig överallt. Typsnittshierarkier, länkar och användning av ikoner/symboler bör fortfarande ses över.  

KONTRASTER

Visuella element som kontrast och färg förbättrar exempelvis tillgängligheten för färgblinda. Kontrast och färg ses därför succesivt över. 

FILMER

Våra filmer är inte syntolkade eller textade.  

Vår ambition är att ha åtgärdat bristerna med alt-texter och typsnittshierarkier och användning av symboler under första halvan av 2023.  

Arbetet med visuella element ses succesivt över. 

Avseende textning av filmer åberopar vi undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12§ lagen om tillgänglighet.  

Sidans primära innehåll är musikvideos, elevfilmer och upptagningar av våra elevers liveframträdanden. Flera av filmerna görs av eleverna själva, och det med det stora ständiga flöde av elevarbeten, har vi inte möjlighet att tillgänglighetsanpassa dessa.  

För att öka tillgängligheten undersöker vi möjligheten att använda oss av autotextning. De system som idag finns tillhanda är dock ännu alltför bristfälliga för att fungera för Kul i La. 

OM DU INTE KAN ANVÄNDA DELAR AV WEBBPLATSEN

Om du behöver innehåll från KuliLa.se som inte är tillgängligt för dig, kan du kontakta oss så hjälper vi dig. 

Du får normalt svar inom en vecka. 

RAPPORTERA BRISTER

Vi strävar efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet och användbarhet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns. 

TILLSYN

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.  

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. 

HUR VI HAR TESTAT KULILA.SE

Vi har testat och utvärderat tillgängligheten och användbarheten med hjälp av manuella tester (självskattning) för att granska innehåll och funktioner ur ett tillgänglighetsperspektiv. 

Senaste bedömningen gjordes den 17 november 2022. 

Redogörelsen uppdaterades senast den 18 november 2022. 

Webbplatsen publicerades i april-2020.