Skip to main content

(O)synlig

(O)synlig är en mörk och allvarlig film om trakasseri och gruppförtryck. Filmen går mellan dröm och verklighet. Om att vara osynlig. Om att ibland vilja försvinna. Och hur vi behöver hjälpa varandra, för att till slut synas.

En film av och med våra filmelever: Viggo Karlsson, André Åkesson, Adrian Smolinski, Oskar Fällmar Andersson.

Till sin hjälp har killarna haft sin lärare Maciej Kalymon som fungerat som projektledare och filmpraktikanten Mirjam Olsson som stått för kamera och redigering.

Adrian Smolinski, Andre Åkesson, Maciej Kalymon, Mirjam Olsson, Oskar Fällmar Andersson, Viggo Karlsson