Skip to main content

En osammanhängande Filmvarieté

Kulturskolans ensemble för våra yngsta dans- och teaterelever heter ”Stjärnorna”. Men i våras förvandlades de till ”Filmstjärnorna” eftersom Coronan gjorde att deras våruppspel var tvunget att bli digitalt.

Så här kan du se Kulturskolans Filmstjärnors ”Osammanhängande Filmvarieté” Filmen spelades in i slutet av vårterminen, och har under sommaren redigerats till denna lite udda och spännande film.

Till sin hjälp har ”Filmstjärnorna” haft en av våra danslärare, Carina Thunberg-Brice, samt en av våra teaterlärare, Marie Sehlin. Marie har också redigerat filmen.

Carina Thunberg-Brice, Marie Sehlin