Skip to main content

Bjällerklang

Vi börjar våra julkort med hälsningar från två av våra yngre violinelever. I detta första julkort hör vi Armandas spela James Lord Pierponts ”Jingle Bells” som i sin mest kända svenska översättning av Eric Sandström och Gösta Westerberg fått namnet ”Bjällerklang”.

Till sin hjälp för att göra denna julhälsning har Armandas sin fiollärare Alma Aronsson, som hjälpt honom att öva in ”Bjällerklang”, men hon har också spelat in och filmat och sedna redigerat filmen.

#

Alma Aronsson, Armandas Daujotas